PROJECTCLEAN by S.C.T.MOTOR


รู้จักระบบดูดฝุ่นและกำจัดมลพิษมากขึ้น

วัสดุที่ใช้ที่ต้องทราบ ยกตัวอย่างเช่น

๑.   เครื่องดูดเคมี (ใช้ฟิลเตอร์กรองกระดาษ)       ๒.  เครื่องดูดความร้อน

๓.   แป้ง (ใช้ฟิลเตอร์กระดาษและผ้าใยสังเคระห์)  ๔.  เสียง                                    

๕.   ควัน(ใช้ฟิลเตอร์กระดาษปละผ้าใยสังเคราะห์) ๖.  ปรอท

๗.   ตะกั่ว                                                 ๘.  กลิ่น                                                  

๙.   ผ้าและใยสังเคราะห์                                 ๑๐. ของเหลว

๑๑. ไอ                                                      ๑๒. เศษเหล็ก

๑๓. ไฟฟ้าสถิต                                            ๑๔. ยา

๑๕. พลาสติก                                              ๑๖.  น้ำมัน

๑๗. เซรามิค                                               ๑๘.  ปูนซีเมนต์

๑๙. เมล็ดพืช                                              ๒๐.  สีฝุ่น

๒๑. สีน้ำสเปรย์                                           ๒๒.  แกลบหรือข้าวเปลือก

๒๓. รำ                                                      ๒๔.  ขี้เลื่อย

๒๕. ผงหมึก                                                ๒๖.  ทราย

๒๗.สารพิษ                                                 ๒๘.  วัตถุไวไฟ

๒๙. แก้ว                                                    ๓๐.  ก๊าซ

๓๑. น้ำตาล                                                 ๓๒.  ขี้โคลน

๓๓. ผงฝุ่นที่เป็นอันตราย                                 ๓๔.  เครื่องเจียร เครื่องต้ด

๓๕. อาหาร                                                  ๓๖.  ฝุ่นยาง

๓๗. ผงฝุ่นโลหะ                                            ๓๘.  ผงฝุ่นจากการเกษตร

๓๙. ไฟเบอร์                                                ๔๐.  โฟม

๔๑. กรด                                                     ๔๒.  ถ่านหิน

๔๓. งานกลึง,กัด                                            ๔๔.  ผงเกลือ

๔๕. เกสรดอกไม้                                            ๔๖.  กระดาษ

๔๗. ความชื้น                                                ๔๘.  ซิลสกรีน

๔๙.  ผงฝุ่นทั่วไป                                            ๕๐.  เครื่องลำเลียง

 

        การออกแบบระบบการติดตั้ง

            งานเครื่องดูดและกำจัดมลพิษเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไขการออกแบบและวางแผนก่อนการติดตั้งและหลังจากติดตั้งแล้วเกิดปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ผลต้องแก้ไขจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับชนิดของวัตถุดิบที่จะดูดรวมถึงระบบงานที่จะต้องติดตั้ง ซึ่งแยกเป็นรายละเอียดดังนี้

 1. ศึกษางานให้ละเอียด
 2. เช็คชนิดของงานดูจากวัสดุที่ต้องการเก็บหรือทำงาน (50 ชนิด)
 3. จัดวางระบบที่จะนำมาติดตั้ง
 4. การวางแผน
 5. การจัดขั้นตอน
 6. การทดสอบ
 7. สรุปผลก่อนการติดตั้งจริง

           การออกแบบระบบการติดตั้ง การทำงานของเครื่องเพื่อให้ถูกต้องกับชนิดงานที่จะใช้แบ่งได้ดังนี้

 1. 1.เดินท่อ  (เดิน Line)                           แฟลพวาล์ว
 2. 3.อัตโนมัติ                                        ระบบเคลื่อนที่
 3. ไซโคลน(ไม่มีฟิลเตอร์กรองแยกหยาบ        6.  เซ็นติฟิวส์(ไม่มีฟิลเตอร์กรอง           

                ความเร็วรอบต่ำ)                                       ละเอียด ความเร็วรอบสูง)

 1. ระบบแอร์โฟร์                                 8.  ระบบสั่นด้วยมือ
 2. ระบบสั่นอัตโนมัติ                           10. เจ็ตพลัลส์
 3. ระบบบายพาส                              12.  เครื่องลำเลียง,ขนถ่าย
 4. ระบบต่อแบบขนาด                        14.  ระบบสรับเปอร์
 5. ระบบลม                                     16.  ระบบงานคาร์แคร์
 6. ระบบงานแยกของเหลวของแข็ง         18.  ระบบงานขัดและดูด
 7. ระบบฉีดและดูดกลับ  20.  ระบบงานบดและดูด
 8. ระบบงานระบายอากาศ                   22.  ดูดของเหลว
 9. ตั้งเวลา                                       24.  งานเจียรนัย
 10. ระบบ PLC                                  26.  ระบบการต่อแบบอนุกรม
 11.   ระบบไฟฟ้าสถิตจับกลุ่ม                                  

              

ระบบการกักเก็บและการกรองมลพิษ

 โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งการกรองเป็นชนิดต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผ้ากรองที่ทำจากผ้าทอ (Woven fabric)
 2. ผ้ากรองที่ทำจากผ้าสักหลาด (Falted fabric)
 3. ผ้ากรองที่ทำจากเส้นใย

              ถ้าพิจารณาให้ถึงโครงสร้างของผ้ากรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้ากรองที่ทำจากสักหลาด จะพบว่าฝุ่นสามารถจับติดที่ผิวผ้ากรองได้ง่ายซึ่งอาจส่งผลให้การทำความสะอาดได้ยาก ผ้ากรองจึงอุดตันอย่างรวดเร็วประสิทธิภาพในการดักฝุ่นก็ลดลงตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการปรับสภาพผิวผ้ากรองให้มีความเรียบสม่ำเสมออันจะส่งผลดีหลายประการดังนี้

 • การทำความสะอาดผ้ากรองได้ง่ายขึ้น
 • สามารถดักฝุ่นที่มีความละเอียดมากได้
 • ยืดอายุการใช้งานของผ้ากรอง
 • รักษารูปร่างและขนาดของผ้ากรอง(ถุงกรอง)ให้เหมือนเดิมตลอดอายุการใช้งาน
 • ลดปัญหาการจับตัวของฝุ่นที่ผิวผ้ากรอง

 

ชนิดของเครื่องที่ใช้ในการติดตั้ง

 1. Domestic Vacuumm Cleaners (ใช้ในบ้าน)
 2. Industrai Vacuum cleaners  (ใช้ในอุตสาหกรรม)
 3. Placing Wiring Through Pipes (ใช้กำลังดูดผ่านท่อหรือเก็บฝุ่นภายใน)
 4. Holder for Devel[ing Film (ใช้กำลังดูดยึดแผ่นฟิล์ม)
 5. Sach Packing Equipment (ใช้สำหรับเครื่องมือบรรจุ)
 6. Abssorption and Carrier Equiment (เครื่องมือดูดและจับ)
 7. Dust collecter for Blackboard Erasers
 8. Floor Vacuum Cleaner (Battery method) (เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่)
 9. Umbrella Dehydration (เครื่องใช้เป่าร่มให้แห้ง)
 10. Noodle Drauner (ใช้สำหรับกำจัดความร้อนจากการตะแกงความร้อน)
 11. Air Sjooter
 12. Dental Equipment (มอเตอร์เครื่องดูดใช้ในการทำฟัน)
 13. Wrapping Machine(เครื่องหุ้มห่อ)
 14. Floating Dust Collecting Machine (เครื่องเก็บฝุ่นลอย)
 15. Absoption and Holding Electronic Part (ดูดชิ้นงานอีเล็ดทรอนิคส์)
 16. Transportation of Poder and Particles(เครื่องดูดผงเพาว์เดอร์)
 17. Stain Removing Machine (เครื่องขจัดรอยปนเปื้อน)
 18. Industrial Seeing Machine Dust Collectoro (ดูดฝุ่นเศษผ้าจักรอุตฯ)

   ประเภทใช้ลมเป่า
 19. Spray(ฆ่าเชื้อโรค)
 20. Jacuzzi
 21. Painting Machine (เครื่องพ่นสีในบ้าน)
 22. Semi-Conductor Wassher Fillter
 23. Balloon Expanding Machine
 24. Hand dry in Washrooms


Call us : 0-2396-0449

TEL. 0-2398-5161 , 0-2747-7793 , 089-220-7711
E-mail: sctmotor@hotmail.com